Campus Sint-Vincentius neemt nieuw PIT-voertuig in gebruik

Derde PIT voor stad Antwerpen

Antwerpen, 1 april 2024 – GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius neemt vandaag een PIT-voertuig in gebruik. De noodcentrale (112) stuurt een PIT uit als iemand er ernstig, maar niet levensbedreigend aan toe is. Een PIT (Paramedisch Interventie Team) heeft meer mogelijkheden en uitrusting dan een ambulance, en kan een deel van de oproepen beantwoorden waarvoor nog vaak een MUG (Mobiele Urgentie Groep) wordt uitgestuurd.

Tot nu toe waren er in de stad Antwerpen twee PIT-voertuigen actief: één van ZNA Cadix en één gedeeld voertuig van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus en ZNA Middelheim. De bijkomende PIT breidt het zorgaanbod voor de Antwerpenaar verder uit en zorgt dat mensen voortaan sneller gepaste zorg krijgen bij dringende medische interventies.

PIT voor patiënten die er ernstig aan toe zijn, maar niet in levensgevaar 

Wanneer er nood is aan dringende hulpverlening, kan de 112-centrale verschillende hulpmiddelen uitsturen: een ziekenwagen, een Paramedisch Interventie Team (PIT) of een Mobiele Urgentie Groep (MUG). Een PIT vult de ruimte in tussen een ambulance en een MUG (zie verder).

Bart De Cleen, hoofdverpleegkundige spoed GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius:

“De noodcentrale (112) stuurt een PIT als iemand er ernstig, maar niet levensbedreigend aan toe is. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met suikerziekte en een te lage suikerspiegel, iemand met pijn op de borst, iemand die kort van adem is of niet meer bewust is. Ook het dringende tansport van patiënten tussen twee ziekenhuizen is een opdracht van de PIT.”

Tot nu toe waren er in de stad Antwerpen twee PIT-voertuigen in gebruik: vorig jaar startte ZNA Cadix met een PIT als proefproject, en sinds 8 januari dit jaar rijdt er een tweede PIT met een beurtrol vanuit GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus en ZNA Middelheim.

Bart De Cleen:

"De PIT van ZNA Cadix reed vorig jaar 4457 keer uit, dat is gemiddeld elke twee uur een rit. Als een PIT niet beschikbaar is of een te lange aanrijtijd heeft, stuurt de 112-centrale ofwel een MUG met een ambulance uit, of ze roept een PIT op van de ziekenhuizen in de Antwerpse rand. Dankzij de extra PIT’s kunnen we patiënten sneller en beter de gepaste zorg bieden. Bovendien kunnen we de MUG’s inzetten voor situaties waar het echt nodig is.”

Veel meer mogelijkheden dan ambulance 

Bart De Cleen:

“Een PIT heeft een ambulancier en een spoedverpleegkundige aan boord. Die laatste heeft – bovenop het diploma verpleegkunde en na het volgen van een bijkomede opleiding – een bijzondere beroepstitel om onder andere PIT- of MUG-opdrachten te kunnen uitvoeren. Aan de hand van een uitgebreide set ‘staande orders’ mag die verpleegkundige onder andere ook pijnstilling toedienen, waardoor we het comfort van de patiënten tijdens het transport naar het ziekenhuis verhogen."

Een PIT kan net als een ambulance een patiënt vervoeren, maar heeft veel meer uitrusting: o.a. medicatie voor pijnstilling, een defibrillator, een toestel om een geïntubeerde patiënt te beademen, een bevallingsset en een toestel om een elektrocardiogram (EKG, film van het hart) te maken. Het EKG kan via mobiel internet naar de urgentiearts in het ziekenhuis gestuurd worden.  

Verschil met ambulance en MUG 

MUG staat voor Mobiele Interventie Groep. Een MUG is zowel qua uitrusting als bestaffing een mobiele spoeddienst. Aan boord zijn een urgentiearts, een spoedverpleegkundige en nog meer uitrusting dan een PIT. 

Een ambulance rukt uit met twee ambulanciers. Die mogen een breuk spalken, een verband plaatsen en zuurstof toedienen. Medische handelingen stellen of pijnstilling geven mag niet. 

4 MUG’s en 3 PIT’s bij ZAS Netwerk

Met deze extra PIT’s gaat het ZAS Netwerk* in op een oproep van de federale overheid om het aantal PIT's uit te breiden. In totaal telt het netwerk in de stad Antwerpen 4 MUG’s en 3 PIT’s:  

  • GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius: 1 MUG en 1 PIT  
  • ZNA Cadix: 1 MUG + 1 PIT. De PIT reed dit jaar al meer dan 1065 keer uit.
  • GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus en ZNA Middelheim (beurtrol per week): 1 MUG en 1 PIT. De PIT reed dit jaar al meer dan 830 keer uit.
  • ZNA Jan Palfijn: 1 MUG (beurtrol per week met AZ Klina) 

*Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) is het netwerk van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

PIT-voertuig campus Sint-Vincentius
PIT-voertuig campus Sint-Vincentius