Dr. Katrien Cootjans behaalt diploma European Board of Hand Surgery

De Europese federatie voor wetenschappelijke handchirugische verenigingen (FESSH) heeft als doel de kwaliteit van zorg, opleiding en onderzoek binnen het domein van hand- en polschirurgie te bewaken en continu te verbeteren. De European Board of Hand Surgery (EBHS) organiseert hiervoor jaarlijks een examen. 

In een klimaat waarin de opleiding in handchirurgie soms versnipperd is, stelt het EBHS-diploma kandidaten in staat om aan te tonen dat ze een hoog niveau van kennis en vaardigheid hebben behaald. Kandidaten moeten eerst een strenge selectie doorlopen en moeten daarna slagen op een schriftelijk en mondeling examen waarin de verschillende deelaspecten van de handchirurgie aan bod komen. Dr. Katrien Cootjans, arts in het handcentrum en op de dienst orthopedie van GZA Ziekenhuizen, behaalde recent het EBHS-diploma. Van harte proficiat!

In 2020 behaalde dr. Cootjans ook al het BHSC (Belgian Hand Surgery Certificate).

Katrien Cootjans