In ons ziekenhuis is geen plaats voor discriminatie

Vandaag lanceert GZA Ziekenhuizen een sensibiliserende campagne met als thema discriminatie. Volgens openbare instelling Unia is discriminatie “andere personen ongelijk of oneerlijk behandelen op basis van persoonlijke kenmerken”.

Discriminatie op basis van volgende persoonlijke kenmerken is strafbaar:

geslacht, zwangerschap, bevalling, het geven van borstvoeding, moederschap, adoptie, medisch begeleide voortplanting, genderidentiteit, genderexpressie, zogenaamde ‘geslachtsverandering’, sekse-kenmerken, vaderschap, meemoederschap, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst (Joodse oorsprong), handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal

Met deze campagne willen we discriminerend gedrag in ons ziekenhuis aankaarten, en ijveren voor respect in twee richtingen:

  • Van patiënten en bezoekers naar artsen en medewerkers toe, en omgekeerd
  • Tussen collega’s onderling

Alle patiënten hebben recht op zorg. Een patiënt die ongelijk of oneerlijk behandeld wordt op basis een persoonlijk kenmerk, kunnen we niet tolereren.

Al onze zorgverleners zijn in staat om zorg te verlenen. Uitspraken richting onze zorgverleners zoals onderstaande, kunnen we dus niet accepteren:

  • “Iemand die een hoofddoek draagt, mag mij niet helpen.”
  • “Een stagiair mag mij niet helpen.”
  • “Ik mag door mijn geloof niet worden geholpen door een vrouw.”

Heb je vragen of bezorgheden over dit thema? Dan kan je steeds terecht bij onze ombudsdienst.

Zorg voor en door iedereen_pionnetjes waarvan een apart staat