Praat over antibiotica

Antibiotica kunnen genezen en levens redden. Maar bij verkeerd gebruik ervan, bestaat het risico dat de bacteriën er resistent tegen worden. De medicatie werkt dan niet meer goed en kan zo bepaalde infecties niet langer de baas. Dat verschijnsel, antimicrobiële resistentie (AMR), kan de gezondheid van ons allemaal en zelfs die van onze dieren in gevaar brengen.

Daarom is het belangrijk dat je weet wanneer en hoe je antibiotica moet innemen.

Praat erover met je arts, apotheker of bezoek praatoverantibiotica.be.

praatoverantibiotica.be