Stel geen grensoverschrijdend gedrag in ons ziekenhuis

Vandaag lanceert GZA Ziekenhuizen een sensibiliserende campagne over grensoverschrijdend gedrag. Met de campagne “stop is stop” willen we grensoverschrijdend gedrag in ons ziekenhuis aankaarten, en ijveren voor respect in twee richtingen:

 • Van patiënten en bezoekers naar artsen en medewerkers toe, en omgekeerd
 • Tussen collega’s

Daarnaast willen we aan patiënten, bezoekers, medewerkers en artsen duidelijk maken wat grensoverschrijdend gedrag precies is. Het kan zowel verbale als fysieke vormen aannemen. Voorbeelden zijn schunnige opmerkingen, aanrakingen op ongepaste plaatsen, intimidatie, discriminatie …

Sommige personen stellen grensoverschrijdend gedrag zonder dat ze erbij stilstaan, omdat het ook subtiele vormen kan aannemen. Zo kan dat bij een zorgverlener voorkomen omdat bepaalde situaties binnen de job zo vanzelfsprekend, alledaags en doodnormaal zijn voor de zorgverlener zelf, maar meestal niet voor een patiënt. Daarom geven we onze zorgverleners tips over hoe ze hun job kunnen uitoefenen met respect voor de intimiteit van patiënten.

We willen met deze campagne niet alleen onze medewerkers en artsen sensibiliseren, maar ook patiënten en bezoekers.

Welk gedrag en welke uitspraken tolereren we niet van patiënten en bezoekers?

 • Met een gsm zorgverleners filmen terwijl ze hun werk uitvoeren.
 • Handtastelijkheden
 • Veel te dicht komen staan tijdens het uiten van iemands ongenoegen.
 • “Ik wil niet door een vrouw behandeld worden.”
 • “Jij bent een Marokkaanse. Ik wil niet dat jij me helpt.”
 •  ‘'Jullie verpleegkundigen zijn niet hoog genoeg opgeleid om met de dingen die ik al heb meegemaakt om te gaan.”
 • “Da’s maar een stagaireke.”
 • “Waar moeit gij u mee, gij domme trut.”
 • “Je doet het helemaal verkeerd, kan je nu werkelijk niets?”
 • “Ik weet u wel te vinden ze, pas maar op als ge gedaan hebt met werken …”

Heb je vragen of bezorgheden over dit thema? Dan kan je steeds terecht bij onze ombudsdienst.

Stel geen grensoverschrijdend gedrag in ons ziekenhuis