Onderzoeken en diagnose: Vacuümgeassisteerde macrobiopsie

Voorbereiding

Een vacuümgeassisteerde macrobiopsie gebeurt steeds op voorschrift van jouw arts. Kom op het afgesproken tijdstip naar de dienst radiologie.

Neem zeker de volgende documenten mee:

 • Een correcte aanvraag
 • Alle relevante voorgaande beeldvormingsdocumenten van de borst: mammografie, echografie, MRI, andere.
 • Je identiteitsbewijs
 • Een document "geïnformeerde toestemming", door jou ondertekend.

Voor dit onderzoek dien je niet nuchter te zijn. Contacteer je behandelende arts indien je bloedverdunnende medicatie neemt. Overleg of je al dan niet met deze medicatie moet stoppen.

Bij aanvang van de vacuümgeassisteerde macrobiopsie overloopt de radioloog de procedure van de biopsie. Stel zeker vragen indien er iets voor jou niet duidelijk is.

Resultaten van een vacuümgeassisteerde macrobiopsie

Verloop van het onderzoek

Vooraf

Vooraleer de radioloog overgaat tot de vacuümgeassisteerde macrobiopsie lokaliseert hij op basis van de vroegere beeldvormingsdocumenten het letsel (de verkalkingen) opnieuw.

De verpleegkundige positioneert je op de onderzoekstafel. Je ligt op de buik en de borst hangt door een opening in de tafel. In uitzonderlijke gevallen wordt de vacuümgeassisteerde macrobiopsie uitgevoerd onder geleiding van een echografie. In dat geval lig je op de rug op de onderzoekstafel.

Het eigenlijke onderzoek:
 • De radioloog neemt een aantal RX-opnamen en berekent op basis van deze beelden de coördinaten van het letsel in de borst.
 • Na ontsmetting van de huid gaat de radioloog over tot plaatselijke verdoving van de borst zodat je tijdens de biopsie niet te veel pijn ervaart. Indien je tijdens de procedure toch pijn of ongemak ervaart mag je de radioloog of de verpleegster hierop attent maken.
 • Eens de voorbereidingen gedaan zijn, duurt de biopsiename een tiental minuten. Het toestel maakt een beetje geluid op de achtergrond. Dit is volledig normaal.
 • Na de staalafname wordt er meestal een kleine markeringsclip in de borst nagelaten die de arts toelaat om het letsel nadien gemakkelijk terug te vinden.
Nazorg:
 • Na de biopsie verzorgt de verpleegkundige de biopsieplaats op de huid. Eerst drukt zij/hij een tijdje op de wonde om eventuele beperkte bloeding te stoppen.
 • Vervolgens brengt zij/hij een drukverbandje aan, dat je daags nadien mag verwijderen.
 • Vermijd warm water op de biopsiewonde binnen de eerste 48 uur.
 • Vermijd hevige inspanning en/of activiteit.
 • Indien je na het uitwerken van de verdoving toch lokaal pijn ervaart, mag je een pijnstiller nemen. Deze mag géén aspirine bevatten, gezien deze laatste bloedverdunnend werkt. Gebruik eerder een middel dat paracetamol bevat.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van de biopsie worden rechtstreeks bezorgd aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Indien gewenst krijgt ook de huisarts een kopie van dit verslag. De aanvragende arts zal met jou de resultaten bespreken en beslissen of er al dan niet een bijkomende behandeling of vervroegde controle vereist is.

afbeelding van een vacuümgeassisteerde macrobiopsie