Ziekten en symptomen: Hoofd- en halstumoren

Soorten hoofd- en halstumoren

Hoofd- en halstumoren zijn een relatief zeldzame vorm van kanker. In 2017 waren er in België 2682 nieuwe gevallen van hoofd-halskanker.

Die tumoren ontstaan meestal in het slijmvlies van de mond, keel en het strottenhoofd. In Europa komen plaveiselcelcarcinomen het meest voor (ongeveer 91 %), gevolgd door sarcomen (2 %) en ten slotte adenocarcinomen, melanomen en niet goed gespecificeerde tumoren (samen 7 %). Naargelang de plaats van de tumor maken we een onderscheid tussen:

 • mond-keelholtekanker (orofarynxcarcinoom);
 • bovenste-keelholtekanker (nasofarynxcarcinoom);
 • onderste-keelholtekanker (hypofarynxcarcinoom);
 • strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom);
 • sinussentumoren.
GZA biedt zorg voor haar zorgverleners wanneer zij ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in het ziekenhuis

Symptomen

De meest voorkomende klachten bij diagnose zijn:

 • pijn, vooral bij slikken, die soms uitstraalt naar de oren;
 • een zweer of knobbel in de mond die niet geneest;
 • heesheid die langer dan drie weken aanhoudt;
 • ophoesten van bloederige slijmen;
 • slikmoeilijkheden en verslikken;
 • zwellingen in de hals of keelholte.

Oorzaken

Factoren die een invloed kunnen hebben op het ontstaan van hoofd- en halstumoren zijn:

 • roken;
 • alcoholgebruik;
 • bepaalde virale infecties, zoals het Epstein-Barr-virus voor nasofarynxtumoren en het humaan papillomavirus (HPV) voor orofarynxtumoren;
 • erfelijke aanleg.

Onderzoek & diagnose

Bij (een vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit:

 • bloedonderzoek;
 • onderzoek onder narcose met biopsiename;
 • echografie van de hals met fijne-naald-aspiratiecytologie;
 • CT-scan;
 • MRI-scan;
 • FDG-PET/CT-scan.

 

Behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team en omvat:

 • heelkunde;
 • radiotherapie;
 • chemoradiatie: tijdens de bestraling wordt de behandeling versterkt door toediening van cytostatica.