Stages niet-geneeskunde

Stageaanvraag door onderwijsinstelling

Minstens drie weken voor de start van de stage bezorgt de school via de invultabel (zie verder) de studentengegevens aan de dienst stages.

Als je in orde bent met je administratie, krijg je twee weken voor aanvang van de stage een bevestigingsmail. Indien je één week voor de stage geen mail ontvangen hebt, neem dan contact op met de dienst stages via stages@gza.be.

Op de eerste dag van jouw stage meld je je (met jouw badge) op het afgesproken uur op je stagedienst.

Individuele stageaanvraag

Stuur minstens vier weken voor de startdatum van je stage jouw gegevens (via invultabel, zie verder) door naar onze dienst.

Als je in orde bent met je administratie, krijg je twee weken voor aanvang van de stage een bevestigingsmail. Als je één week voor de stage geen mail ontvangen hebt, neem dan contact op met de dienst stages via stages@gza.be.

Op de eerste dag van je stage meld je je (met je badge) op het afgesproken uur op je stagedienst.

Invultabel stageaanvraag

Opgelet: jouw aanvraag voor een stageplaats moet minimum vier weken voor de aanvang van de eerste stagedag worden ingediend. Klik hier om de invultabel te downloaden. Gelieve steeds deze versie te gebruiken en de tabel niet op te slaan. Zo werk je steeds met de meest recente versie! Vul de tabel volledig in en mail ze vervolgens naar stages@gza.be.

Algemene info

GZA Ziekenhuizen beschikt over stageplaatsen voor studenten op alle campussen:

 • Campus Sint-Augustinus, Wilrijk
 • Campus Sint-Vincentius, Antwerpen
 • Campus Sint-Jozef, Mortsel

De stages worden geregeld via een overeenkomst tussen de school en GZA Ziekenhuizen. Alle stages worden administratief gecoördineerd op campus Sint-Augustinus door de dienst management assistenten. De dienst is bereikbaar via e-mail: stages@gza.be of telefonisch op het nummer 03 443 37 97 en 03 443 37 89.

Ten laatste 1 week voor aanvang van je stage ontvang je een mail met praktische info over de stage.

Praktische info

Badge

Je kan je badge drie weekdagen voor de aanvang van je stage ophalen op de volgende locaties:

 • Campus Sint-Augustinus: onthaal directiesecretariaat (Gebouw Oosterveld, 2de verdieping);
 • Campus Sint-Vincentius en campus Sint-Jozef: onthaal.

Je kan hier elke weekdag van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur terecht.

Met je badge heb je toegang tot:

 • De ziekenhuiscampus
 • De overdekte fietsenstalling
 • Lockers (indien van toepassing)
 • De kledingautomaat/arbeidskledij (indien van toepassing) 
 • Het Elektronisch Patiënten Dossier (indien van toepassing)

Badges moeten op de eerste stagedag opgeladen worden anders werken ze niet. Vergeet niet jouw badge opnieuw op te laden indien je langer dan 30 dagen stage loopt.

Let op: badges kunnen niet op de eerste stagedag worden aangemaakt en zonder badge kan jouw stage niet starten!

Op de laatste dag van je stage deponeer je de badge in de daarvoor voorziene brievenbus. Deze brievenbussen hangen op alle campussen aan de kleedkamers. De toegangen van de badges worden stopgezet aan het eind van de stage.

Indien je binnen GZA Ziekenhuizen een inhaalstage moet doen, gelieve dan tijdig (twee weken voor start van de inhaalstage) een mail te sturen naar stages@gza.be met als onderwerp "inhaalstage" en vermelding van dienst/begin- en einddatum. Na bevestiging van de dienst, zorgen wij voor een nieuwe badge die op één van bovenstaande locaties kan worden afgehaald. Denk eraan om je fiets op de laatste stagedag eerst uit de fietsenstalling te halen alvorens je de badge inlevert!

Maaltijden
Campus Sint-Augustinus

Door renovatiewerken aan de keuken werken we momenteel met bonnetjes van € 2 per maaltijd. Deze bonnetjes kan je per 5 stuks aankopen aan de centrale inschrijving (route 146) van maandag tot vrijdag tussen 08.30 en 17 uur. De bonnetjes bestaan uit twee stukken, enkel volledige bonnetjes worden aanvaard. Vul je naam en de datum in op het bonnetje.

Uiteraard mag je je eigen lunch meebrengen. Koffie, water, thee en soep zijn gratis.

Campus Sint-Vincentius

In de medewerkerscafetaria kan je voor € 2 een warme maaltijd of broodmaaltijd met dessert verkrijgen. De toegang tot het maaltijdbuffet werkt enkel met 2 euromunten.

Uiteraard mag je je eigen lunch meebrengen. Koffie, water, thee en soep zijn gratis.

Campus Sint-Jozef

In campus Sint-Jozef is er geen maaltijdbuffet. Je kan een maaltijd bekomen door voor 11 uur een geel (broodmaaltijd) of blauw (warme maaltijd) bonnetje voor de dag daarop op de pin in de medewerkerscafetaria te prikken. Deze bonnetjes kan je aankopen aan het onthaal.

Uiteraard mag je je eigen lunch meebrengen. Koffie, water, thee en soep zijn gratis.

Parking
 • Met de wagen:
  De parking is niet gratis. Je kan wel 10-beurtenkaarten aankopen via het onthaal op vertoon van je badge (€ 7,5 voor een 10-beurtenkaart).
 • Met de fiets:
  Je hebt toegang tot een overdekte fietsenstalling, gebruik hiervoor je badge.
Arbeidskledij

Je krijgt van ons kleding ter beschikking. Na afloop van de stage dien je de arbeidskledij in de daarvoor voorziene schuif (naast de kledingautomaat) binnen te brengen.

Locker

Lockers zijn beschikbaar in de kleedkamers (helemaal achteraan, blauwe kastjes). Je kiest een leegstaande locker, een hangslot dien je zelf te voorzien (een hangslot met dikke beugel/slot ABUS model 55/40 of 55/30). Aan het einde van je stageperiode maak je de locker terug leeg.

 • Campus Sint-Augustinus: route 263 op niveau -1.
 • Campus Sint-Vincentius: route 312 (dames) en route 317 (heren) op niveau -1. 
 • Campus Sint-Jozef: niveau -1.

Voorbereiding

Gelieve volgende documenten door te nemen om je optimaal voor te bereiden op je stage binnen GZA Ziekenhuizen.

Ziekte, ongeval, verzekering - aansprakelijkheid

Verzekering en aansprakelijkheid

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de student een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de student tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de studentop weg van en naar de stageplaats.

De stagegever bevestigt, conform de wettelijke bepalingen, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de student toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever. De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de student.

Wat als je betrokken bent bij een ongeval?

Wanneer de student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Breng daarna je school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

Wat als je ziek bent tijdens je stage?

Verwittig zo snel mogelijk de stagemeester van de dienst waar je stage loopt (via e-mail of telefoon).

Stagedocumenten

Van volgende studenten dienen we GEEN stagedocumenten te ontvangen omwille van onderlinge afspraken met de scholen:

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: verpleegkunde, vroedkunde, Banaba intensieve zorgen en spoedgevallen
 • Karel de Grote Hogeschool: verpleegkunde en vroedkunde
 • Sint-Norbertus Antwerpen: verpleegkunde
 • St. Aloysius instituut Lier: verpleegkunde
 • Stedelijk Lyceum Lamorinière: verpleegkunde en vroedkunde
 • Thomas More Lier: verpleegkunde, vroedkunde, Banaba operatieassistent en instrumenten - Banaba pediatrie Neonatologie

Van volgende studenten dienen we WEL een medisch attest en werkpostfiche te ontvangen, maar GEEN stageovereenkomst:

 • Belgische staat: ambulancier
 • Encora: logistiek, zorgkunde
 • VIVES: verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, logopedie, audiologie, voedings- en dieetkunde, medische laboratoriumtechnologie
 • Odisee: medische beeldvorming, radiotherapie
 • Sint-Norbertus Antwerpen: organisatiehulp
 • Sint-Norbertus Duffel: verpleegkunde HBO5
 • Stedelijk Lyceum Olympiade: organisatiehulp
 • ZoWe Brugge-Oostende: verpleegkunde
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent: bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Katholieke Universiteit Leuven: studenten geneeskunde verpleegstage

Van alle overige studenten hebben we twee weken voor aanvang van de stage volgende documenten nodig:

 • De stageovereenkomst, ondertekend door school en student
 • Een geldig medisch attest
 • Een ingevulde en ondertekende werkpostfiche

Wanneer deze documenten ontbreken, kan de stage niet worden aangevat!