Oogheelkunde (Oftalmologie): Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 301

campus Sint-Vincentius - route 61

Welke behandelingen bieden aan op onze dienst?

Sommige afwijkingen zijn te behandelen met medicijnen, bijvoorbeeld oogdruppels. Voor andere klachten kan een operatie de oplossing zijn, denk bijvoorbeeld aan netvliesloslating of een hoornvliestransplantatie. Een andere methode is de laserbehandeling waarbij lichtstralen gebruikt worden om de aandoening te behandelen. Enkele veel voorkomende behandelingen zijn:

Strabismechirurgie

Strabismechirurgie is de heelkundige ingreep waarbij door een aanpassing van de oogspieren de stand van het oog gecorrigeerd wordt, voornamelijk bij kinderen, maar ook bij volwassenen.

Cataractchirurgie

Een staaroperatie kan je zicht vrijwel volledig herstellen, op voorwaarde dat er geen andere oogziekten aanwezig zijn. De operatie vindt plaats in dagbehandeling (meestal) onder plaatselijke verdoving (dit wil zeggen met oogdruppels of met een prik). Tijdens dergelijke operatie verwijderen we de troebele ooglens en vervangen deze door een heldere implantlens. Deze lens in kunststof gaat in principe levenslang mee. Staaroperaties zijn één van de vaakst uitgevoerde operaties ter wereld.

Bril na een staaroperatie

Voor de operatie voeren we een lensmeting uit om de sterkte van de implantlens te bepalen. De keuze van implantlens hangt af van de maten en de bouw van het oog en van de wensen van de patiënt. Vaak is na de ingreep nog een leesbril nodig, soms een vertebril, soms beide en soms geen. Meestal is de nodige brilsterkte na de ingreep veel minder sterk dan voor de ingreep. Volledige onafhankelijkheid van een bril is ook mogelijk (door monovisielenzen, multifocale implantlenzen, enzovoort), maar dit is niet voor iedereen de beste oplossing.

Risico’s van een staaroperatie

  • Bij minder dan 1 op 1000 operaties doet zich een complicatie voor waardoor blijvende zichtsvermindering kan optreden.
  • Tijdelijke – maar onschuldige - problemen (zwelling of irritatie van het hoornvlies, verhoogde oogdruk, zwelling van het netvlies) komen iets vaker voor (1 à 5 op 100). Als je problemen ondervindt gedurende de eerste weken na de ingreep, neem dan contact op met je arts.
  • Na verloop van tijd (meestal jaren) kan er opnieuw een vertroebeling ontstaan van het kapseltje waarin de kunstlens zich bevindt. Dit wordt nastaar genoemd. Door middel van een YAG-laser kunnen we deze pijnloos en tijdens de consultatie behandelen.
Glaucoomchirurgie

Wanneer de oogdruk onvoldoende laag is na het gebruik van oogdruppels, kunnen we met een fijne ingreep een doorgang maken van de oogbol naar de omliggende weefsels, om zo alsnog de druk voldoende laag te krijgen.

Ooglidcorrectie

Dit is het chirurgisch verwijderen van overtollig huid-, vet- en ander weefsel van het bovenste of onderste ooglid, het ooglid terug in de juiste positie tegen de oogbol plaatsen of het verwijderen van tumoren met correctie van de ooglidrand.

Vitreoretinale chirurgie

Deze chirurgie op het netvlies wordt gebruikt bij verschillende aandoeningen:

  • aandoeningen aan de macula (centrale deel van het netvlies)
  • ernstige diabetische retinopathie met terugkerend oedeem,
  • complexe cataractoperaties
Intravitreale injectie

Inspuiting van medicatie binnen het glasvocht (gelatineuze structuur van het oog).

Refractieve chirurgie

Zowel laser- als lenschirurgie behoren hier tot de mogelijkheden. Bedoeling is steeds om de breking van het licht in het oog dusdanig aan te passen dat het op de juiste plaats op het netvlies terecht komt.

Corneatransplataties

Dit is de transplantatie van een troebel of onregelmatig geworden hoornvlies (door slijtage of littekens) helemaal vooraan in het oog.