Plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde: BTW op esthetische ingrepen

campus Sint-Vincentius - route 63

campus Sint-Augustinus

campus Sint-Jozef

Nieuw BTW-tarief

Sinds 1 januari 2016 zijn alle ingrepen en behandelingen door artsen met een esthetisch karakter én de nauw ermee samenhangende handelingen aan 21% BTW onderworpen.

Deze ingrepen en behandelingen zijn breed gedefinieerd: “alle ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter, dus zonder enig therapeutisch of reconstructief doel waarbij vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen”.

Voor deze ingrepen en behandelingen moet het ziekenhuis bijgevolg BTW aan de patiënten aanrekenen in volgende gevallen:

  • ingrepen en behandelingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bv. een borstvergroting);
  • ingrepen en behandelingen die wel zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, maar niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bv. een borstverkleining die niet uitgevoerd wordt omwille van functionele hinder zoals rugklachten, maar louter om esthetische redenen).

Jouw arts zal jou persoonlijk informeren over de kostprijs van de behandeling of ingreep en kan jou ook informeren of de behandeling of ingreep al dan niet aan BTW onderworpen is.

Inkomhal Sint-Vincentius