Verloskunde (Materniteit)

Je kan voor je bevalling terecht op campus Sint-Augustinus in Wilrijk en op campus Sint-Vincentius in het centrum van Antwerpen. Je gynaecoloog is verbonden aan één van onze campussen. Heb je (nog) geen gynaecoloog, kan je kiezen welke campus je voorkeur heeft. 

Campus Sint-Augustinus - Route 12

Campus Sint-Vincentius - Route 73

Campus Sint-Jozef - Gelijkvloers

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Ook bij onze vroedvrouwen kun je een afspraak vastleggen.

Route 12 - 1e verdieping

Verpleegeenheden

Onze verpleegeenheden:

  • CO9SA Gynaecologie - urologie
  • N17SA NICU (grote N)
  • N* (kleine n)
  • M20SA Materniteit
  • M22SA Materniteit
  • Fertiliteit
  • M32 MIC

Campus Sint-Vincentius

Ook bij onze vroedvrouwen kun je een afspraak vastleggen.

Volg binnen campus Sint-Vincentius route 73 - 2e verdieping