Practopics-Plus 11 december 2020

Menopauze anno 2020

Menopauze anno 2020 was een boeiende sessie waarin de huidige stand van zaken over menopauzebehandelingen toegelicht werd.
Eerst geeft Dr. Loix meer uitleg  bij de fysiologische veranderingen die zich voordoen in de menopauze en de impact  hiervan op de verschillende weefsels.
Nadien gaat Dr. Eelen verder met de praktische aanpak aan de hand van specifieke casuïstiek. 
Deze Practopics toont mooi aan hoe we geëvolueerd zijn van  'HRT voor iedereen' via 'HRT voor niemand omwille van de risico's' naar een individuele aanpak op niveau van elke patiënt.

Presentaties

De presentaties van deze sessie zijn beschikbaar.

Herbekijken

De online Practopics-Plus sessie van 11 december is ook als "e-learning" module beschikbaar. Hier is accreditering voor toegekend. Je vindt de opname hieronder. Voor accreditering vul je de twee formulieren in: één aan het begin en één aan het einde van de webinar.

Dit filmpje heeft geen QR-code op het einde van de sessie om je af te melden en zo je accreditering aan te vragen. De QR-code vind je onder de video. 

 

QR-code voor accreditering