Master- en bachelorproeven

Hoe een aanvraag indienen?

Studies voor master- en bachelorproeven

GZA hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en staat open voor onderzoek in het kader van een master- of bachelorproef.

Dossiers voor bachelor- en masterproeven moet je in eerste instantie indienen via de website van het registratieloket. Het registratieloket zorgt voor de triage van je proef. Nadien zal de verantwoordelijke masterproeven het dossier kritisch bekijken en bespreken met de betrokken dienst. Via mail zal je een goedkeuring of weigering ontvangen. Die goedkeuring is een absolute vereiste en wordt als bijlage toegevoegd bij de indiening bij de Commissie Medische Ethiek. 

De CME GZA vergadert maandelijks. De vergaderdata zijn terug te vinden op onze website. Om alle leden de kans te geven de aanvraagdossiers tijdig door te nemen, is er per vergadering een deadline voor indiening. Die deadline is eveneens op de website terug te vinden. Inzendingen na de deadline van een bepaalde vergadering worden pas geagendeerd op de volgende vergadering.

Houd met die deadlines rekening zodat er voldoende tijd is om met de betrokken dienst af te stemmen.

De indiening bij de CME dient te gebeuren via het e-mailadres ec@gza.be. Alleen volledige dossiers worden behandeld. Op de website van de CME GZA vind je een volledig overzicht van hoe je dossier  samen te stellen. Voor het opstellen van het ICF (informed consent form) raden we je aan om dit sjabloon als leidraad te gebruiken. Verschillende instructies voor het schrijven worden in het document meegegeven.

Het advies van de CME GZA zal via e-mail worden meegedeeld aan de student, de betrokken GZA-begeleider, alsook aan masterproeven@gza.be.

Een vroegtijdige stopzetting, een uitgestelde start, geen start of een langere duur van een onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef moet je steeds melden bij het CME GZA, de betrokken dienst, alsook bij masterproeven@gza.be.

Iedere bachelor- of masterproef die wordt uitgevoerd in GZA, wordt verder opgevolgd door de GZA-begeleider. Na afronding bezorg je je eindwerk aan de GZA-begeleider.