Master- en bachelorproeven

Hoe een aanvraag indienen?

Studies voor master- en bachelorproeven

GZA hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en staat open voor onderzoek in het kader van een master- of bachelorproef.

Dossiers voor bachelor- en masterproeven moet je in eerste instantie indienen via masterproeven@gza.be. Het dossier (protocol en begeleidende uitleg) zal kritisch bekeken en besproken worden met de betrokken dienst. Via mail zal je een goedkeuring of weigering ontvangen. Die goedkeuring is een absolute vereiste en wordt als bijlage toegevoegd bij de indiening bij de Commissie Medische Ethiek (CME) van GZA.

De CME GZA vergadert maandelijks. De vergaderdata zijn terug te vinden op onze website . Om alle leden de kans te geven de aanvraagdossiers tijdig door te nemen, is er per vergadering een deadline voor indiening. Die deadline is eveneens op de website terug te vinden. Inzendingen na de deadline van een bepaalde vergadering worden pas geagendeerd op de volgende vergadering.

Houd met die deadlines rekening, ook bij de aanvraag via masterproeven@gza.be, zodat er voldoende tijd is om met de betrokken dienst af te stemmen.

De indiening bij de CME dient te gebeuren via het e-mailadres ec@gza.be. Alleen volledige dossiers worden behandeld. In het aanvraagformulier "bachelor- en masterscriptie" is een checklist opgenomen van alle documenten die nodig zijn voor een volledig dossier.

Het advies van de CME GZA zal via e-mail worden meegedeeld aan de student, de betrokken GZA-begeleider, alsook aan masterproeven@gza.be.

Een vroegtijdige stopzetting, een uitgestelde start, geen start of een langere duur van een onderzoek in het kader van een bachelor- of masterproef moet je steeds melden bij het CME GZA, de betrokken dienst, alsook bij masterproeven@gza.be.

Iedere bachelor- of masterproef die wordt uitgevoerd in GZA, wordt verder opgevolgd door de GZA-begeleider.

Na afronding bezorg je je eindwerk aan de GZA-begeleider. Als de intentie bestaat om de gegevens van het onderzoek in een publicatie te verwerken, gelieve dat dan op voorhand kenbaar te maken bij masterproeven@gza.be.