Master- en bachelorproeven

Hoe een aanvraag indienen?

GZA hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en staat open voor onderzoek in het kader van een master- of bachelorproef. Een aanvraag indienen doe je als volgt:

  • Bezorg ons je aanvraagformulier via masterproeven@gza.be
  • Het aanvraagformulier en de relevantie van het onderzoek zal kritisch beoordeeld en besproken worden met de betrokken diensten.
  • Binnen GZA zoeken we naar een begeleider die de student gedurende zijn eindwerk zal begeleiden en zal fungeren als contactpersoon.
  • We houden je per e-mail op de hoogte.
  • Pas na goedkeuring van de betrokken diensten kunnen we indien nodig een formele goedkeuring van de ethische commissie aanvragen. Een aanvraag bij de ethische commissie is noodzakelijk indien bij de studie patiëntengegevens of persoonsgegevens van medewerkers worden gebruikt (Ethische commissie aanvraagdocumenten). Stuur het volledige dossier met aanvraag ter goedkeuring door naar ec@gza.be. Het besluit van de ethische commissie zal schriftelijk aan de student meegedeeld worden, nadat de voorzitter van de ethische commissie het dossier doorgenomen heeft.
  • Als de masterproef/bachelorproef kan starten, wordt deze verder opgevolgd door de GZA begeleider.
  • Bezorg na de afronding van je proef je eindwerk aan de begeleider en de betrokken dienst via masterproeven@gza.be.
Stage aanvragen bij GZA Ziekenhuizen

Aandachtspunten

  • Bezorg je aanvraag goed op tijd, zodat we voldoende tijd hebben om dit intern af te stemmen.
  • De ethische commissie komt maandelijks samen. Houd hier rekening mee alvorens het besluit van de commissie te kennen.
  • Verpleegafdelingen worden soms overstelpt met bevragingen waardoor in sommige gevallen een onderzoek met enquête geweigerd zal worden.