Toetsingskamer

De toetsingskamer van de CME GZA is het wettelijk bevoegde orgaan binnen GZA op het vlak van de ziekenhuisnormering (en erkenning). Deze kamer heeft een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.