Centrum voor aangeboren hartaandoeningen: Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 171

Onderzoekstechnieken voor hartdiagnoses

Als je naar de raadpleging komt, wordt jouw kind eerst ingeschreven door de secretaresse aan de balie. De verpleegster maakt vervolgens eerst een ECG. Daarna kan je bij de kindercardioloog op consultatie. Hij/zij onderzoekt jouw kind en maakt een echocardiografie, evenals een saturatie- en bloeddrukmeting. Zo nodig gebeurt er ook een inspanningstest.

Daarna worden alle gegevens besproken en het verdere verloop bepaald. Vaak werken we met tekeningen om de eventuele hartafwijking te verduidelijken. We bespreken ook de frequentie voor opvolgingsafspraken.

Voor onderzoeken en diagnoses aan het hart gebruiken we bij GZA Ziekenhuizen moderne onderzoekstechnieken.

Zo bieden we onder meer:

Elektrocardiogram (ECG)

Een elektrocardiogram is een registratie van de elektrische activiteit in het hart, die wordt weergegeven als een curve en geprint op een papier of zichtbaar op de computer. Deze registratie geeft al een belangrijke hoeveelheid informatie over de werking van het hart.

Het elektrisch signaal dat doorheen het hart loopt wordt opgevangen door elektrodes (plakkers, zuignappen of plaatjes) die via een draad met het opnametoestel zijn verbonden. Dit onderzoek is pijnloos en snel, even stil blijven liggen is wel nodig.

Echocardiografie

Hierbij worden echogolven uitgezonden en weerkaatst door de hartstructuren. Zo krijgen we een beeld van de verschillende delen van het hart, hun vormen, grootte en beweging. De dikte en beweging van de hartspier kan beoordeeld worden, evenals de werking van de hartkleppen, de inplanting en het verloop van de grote bloedvaten. Kleuren geven de richting van de bloedstroom weer. Dit geeft ons nog meer informatie over eventuele defecten zoals “gaatjes” in het hart, abnormale verbindingen, vernauwde of lekkende kleppen.

Inspanningstest

Ook wel ergometrie genoemd of fietstest. Deze dient om de werking van het hart en de elektrische geleiding te evalueren tijdens een inspanning. Soms worden bepaalde afwijkingen enkel op die manier ontdekt.

Net zoals bij een ECG worden elektrodes bevestigd op het bovenlichaam. Daarna fietst men aan een bepaalde trapsnelheid, waarbij om de minuut de weerstand wordt verhoogd.

Holter

Eigenlijk wordt het hartritme opgenomen zoals bij een ECG, maar dan gedurende langere tijd (meestal 24 uur, soms ook tot een week). Het toestel slaat de gegevens op en deze worden later uitgelezen en beoordeeld. Door de langere duur verkrijgen we uit deze test veel meer informatie dan een EGC. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld klachten zoals hartkloppingen, flauwtes … beter te onderzoeken.

Bloeddrukmeting

De bloeddruk is een belangrijke parameter. Hierbij wordt een opblaasbare band opgeblazen tot de bloedstroom ophoudt. Daarna laat men de band terug leeglopen.

Zuurstofsaturatiemeting

Deze test meet het zuurstofgehalte in het bloed. Normaal is dit hoger dan 95%. Bij bepaalde hartafwijkingen of een slechte toestand van de longen is het zuurstofgehalte lager.