Materniteit campus Sint-Augustinus: Extra info

Praktische info

Bij de komst van een baby, horen ook heel wat praktische zaken. Wie moet je op de hoogte brengen van je zwangerschap? Welke zaken maak je best al in orde nog voor de geboorte van je kindje? Hieronder vind je een overzicht van deze praktische zaken.

Wettelijke bescherming van het moederschap

Als toekomstige mama, heb je er alle belang bij om je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van jouw zwangerschap. Vanaf het moment dat je je werkgever hebt verwittigd, treden er een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen in werking. Zo kan je werkgever je bijvoorbeeld niet ontslaan van het werk vanaf het moment dat hij op de hoogte is van je zwangerschap tot 1 maand na de moederschapsrust. Indien je zwangerschapsonderzoek niet kan plaatsvinden buiten je werkuren, mag je hiervoor eveneens afwezig zijn.

Het kan zijn dat je aangepast werk moet doen, omdat je huidige job als risicovol wordt beschouwd. Meer informatie hierover vind je hier.

Erkenning

Wanneer je niet getrouwd bent, is het nodig dat de moeder bevestiging geeft over wie de vader van het kind is. Dit kan je reeds voor de geboorte van je kindje doen. Je kan de erkenning doen in het gemeentehuis van je woonplaats of waar je kindje gaat geboren worden. In principe kan de erkenning reeds gebeuren vanaf het prille begin, maar er zijn ook gemeentehuizen die pas laten erkennen vanaf 6 maanden zwangerschap. Zowel de moeder als de vader dienen aanwezig te zijn bij de erkenning.

De erkenning kan ook gebeuren wanneer je je kindje gaat aangeven na de geboorte. Meer informatie hierover vind je hier

Groeipakket

Het groeipakket (vroegere kraamgeld) is een financiële tegemoetkoming uitbetaald door de Vlaamse Overheid sinds 1 januari 2019. Elk kind uit elk gezin heeft recht op dit groeipakket en is onafhankelijk van je sociale status. Het groeipakket bestaat uit een startbedrag bij geboorte of adoptie, een basisbedrag per maand en een schoolbonus (in augustus). Meer informatie hierover vind je hier

Kraamzorg

Soms kan je naast de medische ondersteuning door de vroedvrouw ook nog wel wat extra hulp thuis gebruiken na de bevalling.

Voor huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp door een kraamverzorgende kan je terecht bij de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (via agentschap Zorg en Gezondheid). Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …
Organiseer kraamzorg best al 3 maanden voor je bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp. (Bron: Kind&Gezin) Terugbetaling is mogelijk via de mutualiteit.

Vraag bij je eigen mutualiteit meer info hierover. 

Kind en Gezin

Kind & Gezin is een instantie van de Vlaamse overheid. Zij staan ter beschikking voor preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Naast je gynaecoloog/vroedvrouw verlenen ook zij informatie over jouw zwangerschap. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van je kindje tijdens de zwangerschap of voedingsadvies tijdens de zwangerschap,… Daarnaast maken zij je wegwijs in heel wat administratieve en praktische zaken die je reeds voor de geboorte van je kindje in orde kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de aanvraag van het groeipakket, erkenning van je kindje, moederschapsverlof,…

Kind & Gezin komt niet meer langs in het ziekenhuis. Zij nemen zelf contact op met jou ongeveer twee weken na je bevalling. Indien dit niet het geval is, kan je hen zelf contacteren via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100. Een regioverpleegkundige komt een eerste keer op huisbezoek en vertelt je wat zij voor jullie kan betekenen. Bij deze eerste ontmoeting krijg je ook het kindboekje.

Alle informatie kan je terugvinden via de website Kind en Gezin.

Baby krijgt huid-op-huidcontact van de moeder

Wanneer het anders loopt dan verwacht

Jammer genoeg loopt je zwangerschap soms anders dan verwacht en wordt je geconfronteerd met een verlies. Ook hierbij ondersteunen we je in samenwerking met volgende organisaties: