Materniteit campus Sint-Augustinus: Praktische informatie

Administratie

Wanneer je kindje geboren is, moet je dat aangeven. Die aangifte moet door de wettige ouders gebeuren binnen de vijftien kalenderdagen na de geboorte. De aangifte gebeurt uitsluitend op het stadsloket in het ziekenhuis en niet meer in het districtshuis van Wilrijk. De dag na de bevalling haal je aan het onthaal het aangifteformulier af. De verzekeringspapieren worden dan ook in orde gebracht. Je wordt dan doorverwezen naar de opnamedienst, die de gegevens samen met jou overlopen. Zowel de identiteitskaart van de mama, als de identiteitskaart van de partner zijn daarvoor nodig. Op de opnamedienst wordt een afspraak gemaakt met het stadsloket in het ziekenhuis, waar je de geboorteaangifte in orde kan brengen

Als je gehuwd bent, kan één partner het kindje alleen aangeven. Een ongehuwde partner kan alleen de aangifte doen wanneer voorafgaand aan de geboorte een erkenningsakte werd opgesteld. Die erkenning kan ook tegelijk met de aangifte van de geboorte gebeuren. Daarvoor moet je wel samen aanwezig zijn op het stadsloket in het ziekenhuis. Als de baby niet erkend wordt, moet de moeder de baby zelf aangeven en krijgt de baby haar familienaam.

De documenten die je moet meenemen bij de aangifte zijn:

  • het aangifteformulier dat je krijgt in het ziekenhuis
  • de identiteitskaarten van zowel de moeder als de partner
  • het trouwboekje als je gehuwd bent of het erkenningsbewijs (als je dat hebt).

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt de geboorteakte op. Je krijgt formulieren voor de aanvraag van de geboortepremie, de kinderbijslag, de aansluiting van het kindje bij het ziekenfonds en het bewijs voor de verplichte inenting tegen polio. Al die formulieren moet je bezorgen aan de juiste instanties.

Aan de inschrijvingskiosk worden ook de verzekeringspapieren in orde gebracht en zal gevraagd worden om het bewijs voor de opleg van je kamer te ondertekenen. Als je geen hospitalisatieverzekering hebt, zal je een voorschot moeten betalen.

Als de baby de familienaam van de moeder heeft, kan enkel zij de papieren afhalen.

Je kan de baby in het ziekenhuis aangeven op alle werkdagen. Daarvoor krijg je een afspraak als je de formulieren gaat ophalen.

GSM

Op de afdeling materniteit mag je je gsm gebruiken. 

 

Internet

Tijdens je verblijf kan je op je kamer gebruikmaken van gratis draadloos internet. Gebruik het netwerk “gza-public”.

 

Kind en Gezin

Op de afdeling komt een verpleegkundige langs van Kind en Gezin. Bij problemen of op vraag bezoekt ze je al op de kamer. Na je ontslag uit de materniteit wordt er binnen de twee weken telefonisch contact met je opgenomen om een eerste bezoek af te spreken, alsook om de gehoortest af te leggen.

Moeder en vader bekijken hun pasgeboren kind

Doopsel

Het doopsel van je baby gebeurt bij voorkeur in je parochiekerk. In bijzondere omstandigheden kan dat in de kapel van het ziekenhuis. De afdeling zorgt dan voor een afspraak met onze pastorale dienst.

 

Parkeren

Je kan een tienbeurtenkaart voor de parking bekomen aan de balie van de inkomhal. Dat houdt in: parkeren zonder tijdslimiet voor € 20,00. Die kaart blijft ook nog geldig na het ontslag van de mama.

 

Bezoekerstoiletten

Bezoekerstoiletten bevinden zich in de gang aan de liften.