Materniteit, verloskamer en neonatologie campus Sint-Vincentius: Voeding en verzorging

Voeding baby

Liefde is het allerbelangrijkste wat ouders aan hun baby kunnen geven. Hij heeft nood aan jullie warme armen en geborgenheid. Dat geeft hem het vertrouwen van waaruit hij goed kan groeien en ontwikkelen. In de baarmoeder wordt hij voortdurend gevoed via de placenta en de navelstreng. Hij krijgt wat hij nodig heeft totdat hij geboren wordt. Na de geboorte zal de baby verder zelf leren drinken. Aan de borst van de moeder en in de moedermelk is alles aanwezig om uw baby verder optimaal te laten groeien en ontwikkelen. Borstvoeding biedt ook de nodige bescherming om de periode tot zijn lichaampje zelf een goed afweersysteem heeft ontwikkeld te overbruggen. Borstvoeding is altijd beschikbaar, op juiste temperatuur en gratis.

In 2006 behaalden wij met campus Sint-Vincentius voor het eerst het label van ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’. Tot op vandaag stellen we alles in het werk om dit label te behouden. Dit doen we aan de hand van ’10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’, zoals opgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Op de verdere pagina’s vind je reeds wat basisinformatie in verband met borstvoeding. Onze meer gedetailleerde informatiebrochure (die je ook in papieren versie ontvangt wanneer je bij ons bevallen bent) vind je hier. In de zwangerschap kan je met al je vragen terecht bij de gynaecoloog, de (zelfstandige) vroedvrouw en in de borstvoedingslessen die we maandelijks organiseren. Ook als je twijfelt om aan borstvoeding te beginnen of bedenkingen hebt na een eerdere moeilijke ervaring, kan deze informatie nuttig zijn.

10 tips voor een goede borstvoeding en de WHO-code  

Wij zijn een babyvriendelijk ziekenhuis en streven de volgende vuistregels van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) na.

 1. We hebben een beleid over borstvoeding dat standaard aan alle betrokken medewerkers bekendgemaakt wordt.
 2. Alle betrokken medewerkers krijgen de nodige vaardigheden aangeleerd.
 3. Alle zwangere vrouwen worden ingelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. Moeders hebben meteen na de geboorte minstens een uur ononderbroken huidcontact, en we moedigen hen aan om de hongersignalen van de baby te leren herkennen. Zo nodig bieden we hulp bij het aanleggen.
 5. We leggen moeders uit hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe ze hun melkproductie in stand houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden zou worden.
 6. De baby krijgt geen andere voeding, noch extra vocht tenzij op medische indicatie.
 7. Moeder en kind mogen dag en nacht op dezelfde kamer blijven (‘rooming in’).
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Baby's die borstvoeding krijgen, krijgen geen speen of fopspeen.
 10. We kunnen borstvoedingsbegeleidingsgroepen of moedergroepen vormen zodat vrouwen na hun opnamen bij deze groepen terecht kunnen.

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius verbindt zich ertoe de ‘Internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’* te respecteren, alsook de wettelijke bepalingen rond promotiemateriaal voor deze en aanverwante producten’** na te leven. Dit is een maatregel die kadert in het initiatief BFHI (Baby-vriendelijk ziekenhuis). Deze maatregel is bedoeld om het geven van borstvoeding te ondersteunen en zwangere en bevallen moeders te beschermen tegen ongewenste reclame. Dit wil zeggen dat er geen stalen worden uitgedeeld aan zwangere of bevallen moeders, evenmin als promotiemateriaal voor kunstvoeding, flessen, spenen, vervangingsmiddelen voor moedermelk en andere. Dit wil ook zeggen dat er door het ziekenhuis en haar medewerkers geen geschenken of toelagen worden aanvaard in ruil voor het promoten of verdelen van deze producten.

* Internationale code Genève 1981

** KB 27 september 1993”

Vrouw geeft haar kind borstvoeding

Wat zijn de voordelen van borstvoeding?

Voor je baby:

 • Moedermelk bevat antistoffen die je baby beschermen tegen infectieziekten, waardoor je baby minder vaak of minder ernstig ziek is. Bovendien helpen de antistoffen bij de opbouw van het eigen immuunsysteem.
 • Moedermelk is makkelijk verteerbaar en wordt volledig opgenomen.
 • Het past zich aan de leeftijd en toestand van de baby, seizoen van het jaar,… aan.
 • Een borstgevoed kind heeft minder last van allergische en chronische aandoeningen, vanaf dat je zes maanden onafgebroken en exclusief borstvoeding geeft.
 • De ontwikkeling van de hersenen wordt gestimuleerd door speciale vetzuren in de moedermelk.
 • Er is een betere ontwikkeling van de mond- en kaakspieren bij een baby die aan de borst drinkt.

Voor jezelf:

 • Borstvoeding geven draagt bij aan een hechtere moeder-kindbinding.
 • Borstvoeding zorgt voor een sneller herstel na de bevalling: het bevordert het samentrekken van de baarmoeder waardoor je minder bloed zal verliezen
 • Borstvoeding vermindert de kans op premenopauzale borstkanker en eierstokkanker.
 • Praktische voordelen: het is altijd beschikbaar, op de juiste temperatuur, correcte samenstelling, gratis.

Huid-op-huidcontact

Alle informatie over huid-op-huidcontact vind je hier.

 

Welke rol heb je als partner na een bevalling en bij de borstvoeding? 

Als partner ben je natuurlijk van bij de zwangerschap betrokken. Jullie maken samen de geboorte mee. maar ook na de geboorte speel je een belangrijke rol. Zowel mama als baby hebben jouw steun en vertrouwen van de partner heel erg nodig. Als partner ben je de steun en toeverlaat in de goede, maar zeker ook in de onzekere momenten. Wanneer je als partner ook kennis hebt over borstvoeding kan dit op deze momenten alleen maar ten goede komen.

Soms vraagt borstvoeding wat extra aandacht of observatie en dan is het fijn als je als partner een rustig moment kan creëren waarin dit mogelijk is. Je kan als partner ook nog heel wat taken op jou nemen zodat je de baby beter leert kennen en een band met de baby kan opbouwen: knuffelen, troosten, huid-op-huidcontact, luier verversen, badje geven, wiegen, spelen, zingen,… Al die momenten geven mama de mogelijkheid even iets anders te doen of een rustpauze te nemen. Het geeft een prettig gevoel om samen in te staan voor de zorg van jullie baby.

 

Praktische info rond bijvoorbeeld aanleggen, houding, aanhappen 

Meer uitgebreide en praktische info vind je in onze informatiebrochure over borstvoeding. Deze krijg je ook in papieren versie op de materniteit wanneer je bij ons bevallen bent. Digitaal zie hierboven: "10 tips voor een goede borstvoeding en de WHO-code".

 

Borstvoedingsinfoavond

Voor info in verband met onze maandelijkse borstvoedingsinfoavond klik je hier.

 

Borstvoedingslokaal 

Op de tweede verdieping ter hoogte van de consultatie gynaecologie bevindt er zich een borstvoedingslokaal (route 73). Hier kan je rustig en aangenaam (borst)voeding geven of de luier van je baby verschonen. Dit kan handig zijn wanneer je niet meer bent opgenomen in het ziekenhuis, maar wel daar bent voor een consultatie of dergelijke.

Verzorging

De vroedvrouwen zijn dag en nacht aanwezig op de afdeling en zullen jullie steeds bijstaan bij de voedingsmomenten en bij andere vragen of zorgen. Zowel de kinderarts als de gynaecoloog brengen jullie bijna dagelijks een bezoekje. Afhankelijk van hun dagindeling komen zij in de voor- of in de namiddag. Jullie baby wordt gedurende het verblijf tweemaal volledig onderzocht: binnen de eerste 24 uur na geboorte en de dag van ontslag.

De vroedvrouwen zullen regelmatig langskomen om jou en je baby na te kijken. Volgende zaken zullen o.a. aan bod komen tijdens de verzorging:

 

Verzorging baby:  

 • Huid-op-huidcontact
 • Voeding
 • Temperatuur
  De normale temperatuur van een pasgeborene ligt tussen 36,5°C en 37,5°C. Omdat het de eerste levensdagen voor een baby moeilijk is zijn temperatuur te regelen, zullen we dit geregeld controleren. Door je baby huid-op-huid te leggen help je hem om zijn temperatuur te behouden.
 • Urine en stoelgang
  Bij opname op materniteit krijgen jullie een blad voor de opvolging van de voedingen van jullie baby en de luiers (voorbeeld van blad in pdf toevoegen?). We vragen jullie om bij elke luierwissel aan aan te duiden of jullie baby geplast heeft of stoelgang gemaakt heeft en welke kleur deze stoelgang heeft. De stoelgang is aanvankelijk zwart en kleverig, maar zal veranderen van kleur en uiteindelijk geel en lopend worden.
 • Gewicht
  Het is normaal dat je baby de eerste dagen zal afvallen.
 • Badje
  Een badje kost veel energie voor je baby. Vooraleer we het eerste badje samen met jullie zullen geven, zullen er daarom eerst een aantal factoren tegen elkaar afgewogen worden (voeding, gewicht, temperatuur…). We vinden het zo belangrijker dat je kindje zijn energie steekt in de voedingsmomenten en zijn gewicht op peil kan houden. Wanneer dit allemaal goed lijkt te lopen en ten vroegste 24u na de bevalling zal het eerste badje gegeven worden.
 • Navel
  Het is belangrijk dat de navel na de geboorte goed kan uitdrogen. Let er dus op dat je de navelstomp boven het luier hangt en dat je hem goed afdroogt na het badje. De navelstomp heeft meestal geen extra verzorging nodig.
 • Vitaminen
  Vitamine K: De dag van de geboorte krijgt je baby vitamine K toegediend. Update maart 2023: na een Belgische consensus (2021) wordt de voorkeur gegeven om dit 1-malig intramusculair (prikje in een spier van het bovenbeen) bij je baby toe te dienen. Indien je niet akkoord gaat met de inspuiting, kan vitamine K na de geboorte ook oraal (via de mond) gegeven worden. Belangrijk is wel om dit (Indien je borstvoeding geeft) dan 1 keer per week te herhalen tot 10 weken na de geboorte. Meer informatie hierover vind je hier.
  Vitamine D: in overleg met de kinderarts (en afhankelijk van het huidtype van je baby) krijgt je baby 5, 8 of 10 druppels vitamine D toegediend. 
 • Bloedafname (PKU)
  Meer info hierover vind je op de website van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen
 • Saturatie:
  De dag voor jullie naar huis gaan, zal de zuurstofsaturatie in het bloed van je kindje gemeten worden met een toestel dat op het handje en voetje geplaatst wordt (volledig pijnloos!). Dit onderzoek wordt gedaan om congenitale hartafwijkingen vroegtijdig op te sporen.

 

Verzorging mama: 

 • Bloedverlies
  De eerste dagen is het bloedverlies ruim en helder rood. De hoeveelheid zal langzaamaan afnemen en de kleur zal bruin worden. Het bloedverlies kan 6 weken duren.
 • Baarmoeder
  Na de bevalling is het belangrijk dat de baarmoeder goed samentrekt om uiteindelijk terug haar oorspronkelijke grootte en plaats aan te nemen. De vroedvrouw gaat uitwendig na of de baarmoeder hard is en elke dag wat lager komt te liggen.
 • Pijn
  Op de materniteit krijg je pijnmedicatie die je mag innemen om de pijn van naweeën/ruptuur/knipje/… te verlichten. Deze medicatie is niet schadelijk voor je kindje bij borstvoeding.
 • Ruptuur of knip
  Het is aangeraden om na elk toiletbezoek even te spoelen. Elke mama krijgt een persoonlijke spoelkan op de kamer waarmee dit gedaan kan worden. Indien je dit wenst, kan de vroedvrouw je ook spoelen in bed. Om infecties te vermijden is het belangrijk een goede hygiëne te onderhouden en het maandverband geregeld te vervangen.
 • Borsten
  Je borsten zullen de eerste dagen heel wat veranderingen ondergaan zowel bij borst- als flesvoeding. De vroedvrouwen geven advies bij stuwing, pijnlijke tepels…
 • Bloedafname
  De tweede dag na de bevalling (of vroeger indien nodig) zal er bloed afgenomen worden om te controleren of je niet te veel bloed verloren hebt bij de bevalling.
 • Kinesitherapie