Chirurgisch dagcentrum (CDC): Na jouw ingreep

campus Sint-Augustinus - route 126

Het ontslag

De chirurg komt na de operatie nog bij je langs voor een korte uitleg betreffende de ingreep en spreekt af wanneer je naar huis mag vertrekken. Je krijgt de nodige informatie en pijnstilling mee en mag vervolgens onder begeleiding het CDC verlaten. Je ontvangt ook een document betreffende de specifieke postoperatieve richtlijnen. Dit zijn richtlijnen die door de chirurg, anesthesist en verpleegkundigen zijn opgesteld om je de eerste dagen na je ingreep zo goed mogelijk te kunnen verder helpen. Lees deze zeer aandachtig en volg ze nauwgezet op.

In het kader van ons streven naar een optimalisatie van onze dienstverlening op het chirurgisch dagcentrum hebben we een ervaringskaartje uitgewerkt. Mogen wij je vragen dit zeker in te vullen, wij stellen je beoordeling sterk op prijs!

Na de operatie bezoekt chirurg de patiënt

Thuiskomst

Op de dag van de operatie kan je je slaperig of wat duizelig voelen door de verdoving. Gewoonlijk zijn deze symptomen van voorbijgaande aard:

Misselijkheid en braken

Bij aanhoudende misselijkheid en braken contacteer je best je huisarts of behandelend chirurg.

Pijn

Als je pijn hebt kan je gerust een pijnstiller nemen: een klassiek hoofdpijnmiddel (paracetamol, bv. Dafalgan®, Perdolan®) of bij hevige pijn een reumamiddel (ibuprofen, bv. Brufen®; niet nemen bij vroeger maaglijden). Zo nodig mogen beide samen gebruikt worden. Let er wel op dat je minstens vier uur tussen elke inname laat.

Wondverzorging

Als je een verband hebt, laat je dat ter plaatse tot de controle van de chirurg of huisarts, tenzij je andere instructies hebt gekregen. Als het toch vroeger loskomt, breng dan een steriel verband aan zonder de wonde aan te raken. Zo voorkom je infecties.

Om een bloeding te stelpen kan je best een drukverband aanleggen of een zuiver washandje met ijs op de wonde leggen. Leg het ijs niet rechtstreeks op de huid om een brandwonde te voorkomen. Als je de bloeding niet kunt stoppen, neem je contact op met de arts, het dagziekenhuis of de dienst spoedgevallen.

Werk- of schoolhervatting

Vraag aan de behandelend arts een briefje voor je werkgever of voor de school.

Bij problemen

Bij eventuele problemen zoals aanhoudend bloedverlies, blijvende misselijkheid, braken of overdreven pijn neem je contact op met je huisarts of met behandelend chirurg. In dringende gevallen kan je contact opnemen met de spoedgevallendienst van het ziekenhuis tel. 03 443 39 00

Nog vragen of opmerkingen?

De dag na je ingreep kan je telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers, dit kan op het nummer 03 443 44 78 of 03 443 48 90. Heb je vragen over je pijnmedicatie, misselijkheid, wondzorg, …? Aarzel dan zeker niet om ons hierover even te contacteren.