Laboratorium voor pathologische anatomie: Gids en formulieren aanvragen

De gids voor aanvragers bevat informatie voor voorschrijvende huisartsen en geneesheer-specialisten die gebruik maken van de diensten van het laboratorium. De gids beschrijft de voorwaarden en richtlijnen waaraan in- en externe aanvragen moeten voldoen, inclusief gedetailleerde richtlijnen per soort analyse en weefseltype.

Er zijn standaard aanvraagformulieren beschikbaar voor de verschillende onderzoeken. Om fouten (o.a. door onvolledige informatie) en eventuele vertragingen te vermijden, moeten deze formulieren gebruikt worden om aanvragen in te dienen. Gebruik volgende formulieren om patholoog-anatomische analyses aan te vragen:

Externe aanvragers kunnen gebruik maken van dit formulier