Laboratorium voor pathologische anatomie: Samenwerking

Samenwerking met andere disciplines

Pathologie is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke hoeksteen binnen de moderne kankerdiagnostiek. Een accurate diagnose is uitermate belangrijk, maar ook het bepalen van tumorspecifieke kenmerken is onontbeerlijk om gepersonaliseerde behandelingsschema’s op te stellen. De pathologen staan hiervoor dagelijks in nauw overleg met oncologen, radiotherapeuten, chirurgen en andere orgaanspecifieke specialisten en dit via de multidisciplinaire overlegvergaderingen of via een laagdrempelig intercollegiaal overleg. Ook maken de pathologen actief deel uit van de GZA en ZNA -deelklinieken, in functie van hun expertise.

Bovendien speelt het laboratorium voor pathologische anatomie als 'beheerder' van de weefselstalen ook een cruciale rol in het sturen van de collega-artsen tot het bekomen van een optimale ‘pre-analytische’ weefselbehandeling, zodat de stalen ook nog gebruikt kunnen worden voor andere testen, zoals moleculaire onderzoeken.

Samenwerking met andere ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties

Voor een aantal onderzoeken die niet in het laboratorium kunnen gebeuren, werken we samen met laboratoria in andere ziekenhuizen. Ook als het bijkomend advies van een expert vereist is, kunnen we het materiaal van de patiënt doorsturen naar een laboratorium in een ander ziekenhuis. Uiteraard houden we hierbij ook rekening met de privacy van de patiënt en de medische familiehistorie.

Het laboratorium biedt ondersteuning aan diverse wetenschappelijke projecten binnen GZA en ZNA Ziekenhuizen en aan de uitbouw van de Biobank. Een overzicht van laboratoria waarmee het laboratorium voor pathologische anatomie samenwerkt, kan je steeds opvragen bij het secretariaat van het laboratorium.

Een pathologe van het laboratorium voor pathologische anatomie