Medische beeldvorming (Radiologie): Informatie voor kinderen

campus Sint-Augustinus - route 132 (MRI-onderzoek)

campus Sint-Augustinus - route 121 (CT-scan, RX, mammo- of echografie, andere onderzoeken)

campus Sint-Vincentius - route 103

Informatie voor kinderen

Kinderen zijn eveneens bijzonder kwetsbaar. Ook op de dienst medische beeldvorming hebben we extra aandacht voor kinderen door begeleiding en informatie op maat. Na het onderzoek reiken we graag een diploma uit voor moed, dapperheid en doorzettingsvermogen. Voor een aantal onderzoeken is het medisch aangewezen om het kind onder narcose te brengen. De stralingsdosis wordt steeds aangepast aan het kind zodat niet meer straling wordt gegeven dan noodzakelijk voor een kwalitatief goed beeldresultaat. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich op hun gemak voelen hebben we een speelhoek in de wachtzaal ingericht.