Longziekten (Pneumologie): Ons team en samenwerkingen

campus Sint-Augustinus - route 172

campus Sint-Vincentius - route 133

Samenwerking binnen GZA Ziekenhuizen

Er is een nauwe samenwerking met verschillende diensten in onze ziekenhuizen waaronder onder andere de dienst thorax – en vaatheelkunde, de dienst radiotherapie, dienst intensieve zorgen, de palliatieve eenheid en uiteraard de andere deelspecialismen in het ziekenhuis.

 

Samenwerking met andere ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties

Onze teams werken ook samen met andere ziekenhuizen binnen en buiten de regio Antwerpen. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het werkterrein en kunnen we behandelingen toelaten die soms enkel vergoed worden via wetenschappelijke studies of waarbij een goedkeuring nodig is via een gespecialiseerde commissie.

 • Medisch Comité voor Mucoviscidose: overleg tussen muco-artsen van de verschillende mucoviscidosecentra in België
 • MOCA: Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen: overleg met oncologisch specialisten i.v.m. zeldzame mutaties bij longkanker
 • TOGA: Thoracale Oncologie Groep Antwerpen
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • dienst pediatrie: interdisciplinair overleg mucoviscidose, transitie patiënten pediatrie naar volwassenen, mogelijkheid tot deelname aan studies
   Over de transitie naar GZA Ziekenhuizen werd op 26 april 2023 een infoavond georganiseerd. De opname van deze presentatie kan je herbekijken op deze pagina
  • dienst cardiologie: onder andere voor het opstarten van specifieke medicatie voor pulmonale hypertensie
  • dienst pneumologie: onder andere voor het opstarten van specifieke ademhalingsondersteuning zoals biPAP
 • Universitair Ziekenhuis Leuven
  • dienst pneumologie: onder andere overleg over nieuwe behandelingen voor mucoviscidose patiënten, overleg voor de behandeling van bepaalde vormen van interstitieel longlijden, specifieke medicatie voor pulmonale hypertensie en longtransplantatie.
 • ZNA Middelheim
  • dienst pneumologie: multidisciplinair overleg voor de behandeling van bepaalde vormen van interstitieel longlijden.
man met muco op dienst pneumologie