Longziekten (Pneumologie): Ziekten en symptomen

campus Sint-Augustinus - route 172

campus Sint-Vincentius - route 133

Op de dienst longziekten kan je terecht voor diagnose en behandeling van longaandoeningen en problemen aan de luchtwegen. Veel voorkomende aandoeningen waarbij ons team jou kan helpen zijn:

Astma

Astma is het gevolg van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bij extra prikkeling vernauwen de ontstoken luchtwegen zich en kan er een astma-aanval volgen. Astma-symptomen bestaan uit: een benauwd gevoel (omdat de lucht in de longen onvoldoende wordt ververst), een moeizame of piepende ademhaling, kortademigheid en hoesten. Soms gaat een astma-aanval vanzelf voorbij, maar vaak zijn medicijnen noodzakelijk. Er wordt vaak een onderhoudsbehandeling gegeven om de klachten onder controle te brengen en aanvallen te voorkomen. Er zijn twee soorten prikkels die een astma-aanval kunnen veroorzaken: allergische prikkels (pollen, toevoegingen aan voedingsmiddelen, huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren,…) en niet-allergische prikkels (stress, heftige emoties, stevige lichamelijke inspanning, regen of temperatuurwisselingen, rook…).

Bronchiëctasieën

Wanneer de wanden van de luchtwegen voortdurend ontstoken en geïrriteerd zijn, zullen die in diameter toenemen en spreken we van bronchiëctasieën. Door de plaatselijke verwijding van de luchtwegen kunnen bacteriën er zich gemakkelijk nestelen waardoor er regelmatig infecties ontstaan. Bronchiëctasieën ontstaan vaak al op jonge leeftijd, maar de symptomen kunnen pas jaren later merkbaar zijn. Het gaat hier om een chronische longziekte waarbij we in de behandeling de nadruk leggen op preventie van infecties.

COPD (chronisch obstructieve longziekte)

COPD is een chronische longziekte die langzaam uitbreidt en die bijna altijd het gevolg is van roken. We spreken van “chronische bronchitis” wanneer patiënten veel hoesten en slijmen hebben door de chronische ontsteking van de luchtwegen. Wanneer er veel schade ontstaat aan de wanden van de longblaasjes spreken we van emfyseem. Beide aandoeningen leiden tot toenemende kortademigheid en vernauwing van de luchtwegen wat we door longfunctieonderzoek kunnen testen.

Extrinsieke allergische alveolitis

Bij deze aandoening krijg je een allergische reactie door herhaaldelijk kleine deeltjes van bepaalde stoffen in te ademen. Het gevolg hiervan is een ontsteking van de longblaasjes en de kleinste luchtwegen. Bij de acute vorm van deze aandoening verdwijnen de klachten 12 à 24 uur na het stoppen met inademen van de stofdeeltjes. De chronische vorm van deze aandoening kan leiden tot blijvende schade aan de longen.

(Idiopathische) longfibrose

Longfibrose is een zeldzame chronische longaandoening waarbij er te veel littekenweefsel gevormd wordt in de longen waardoor er minder zuurstof opgenomen kan worden. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor deze aandoening. Wanneer de oorzaak onbekend is, spreken we van idiopathische longfibrose. Meestal komt de ziekte voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar.

Longembolie

Bij een longembolie worden delen van de longslagaders geblokkeerd (meestal door een bloedklonter) waardoor er veel minder zuurstof kan opgenomen worden in het bloed.

Longkanker

Longkanker ontstaat wanneer longcellen zich op een ongecontroleerde manier beginnen te vermenigvuldigen en er tumoren of gezwellen ontstaan. Gezien er initieel bij het ontwikkelen van zo een gezwel meestal nog geen klachten optreden, wordt bij deze groep van patiënten de diagnose in de meeste gevallen toevallig vastgesteld door een longfoto voor bijvoorbeeld een preoperatieve controle. Wanneer een gezwel in de long verder groeit krijgen patiënten klachten die variëren van hoesten, bloed ophoesten, pijn en kortademigheid. De meest voorkomende vorm van longkanker ontstaat in de centrale luchtwegen of kleinere luchtwegvertakkingen.

Longontsteking

Longontsteking of pneumonie ontstaat bij een ernstige infectie van het longweefsel. De oorzaak van deze ontsteking kan zowel een bepaalde bacterie, een virus of een schimmel zijn. Meestal gaat het om de bacteriële variant die goed behandeld kan worden met antibiotica.

Longvlieskanker

Dit is een zeldzame vorm van longkanker die ontstaat in het longvlies. De oorzaak is bijna altijd contact met asbest.

Mucoviscidose

Mucoviscidose of taaislijmziekte is een erfelijke aandoening die het slijm in ons lichaam dik en kleverig maakt waardoor onder andere de ademhaling en de spijsvertering gehinderd wordt. Het is de meest voorkomende erfelijke ziekte in ons land. Patiënten met mucoviscidose worden systematisch gevolgd door ons gespecialiseerd muco-team (een team van medici, paramedici en sociale medewerkers) die patiënten een op maat gemaakte behandeling aanbieden om de symptomen van muco zo goed mogelijk te behandelen en te zorgen voor een optimale levenskwaliteit. Door een blijvende vorming van ons team zorgen wij dat we mee zijn met de meest innovatieve behandelingen om onze patiënten met muco de meest optimale zorg te kunnen bieden. Meer informatie vind je op de pagina van het muco-referentiecentrum

Pleuritis / pleurale vochtuitstorting

Pleuritis is een ontsteking van het longvlies, ook wel borstvlies genoemd. Het longvlies schuurt bij het ademen tegen de borstwand waardoor een scherpe pijn ontstaat.

Sarcoïdose

Sarcoïdose, ook wel de ziekte van Besnier-Boeck-Shaumann genoemd, is een systeemziekte waarvan de oorsprong onbekend is. Het gaat om een goedaardige ontsteking van verschillende organen, waarbij de longen het meest frequent aangetast worden. De diagnose wordt meestal gesteld bij mannen en vrouwen tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar. Vaak geneest men spontaan van deze aandoening na één à twee jaar. Soms is er ook een specifieke behandeling nodig.

Slaapapneu

Slaapapneu is een slaapstoornis waarbij men gedurende meer dan tien seconden geen of weinig ademhaling heeft en kan veroorzaakt worden door twee mechanismen:

  • Bij centrale apneu is er een verminderde aandrijving tot ademen vanuit de hersenen, wat het vaakst voorkomt bij een probleem in de hersenen, maar ook bij een probleem aan het hart.
  • Bij obstructieve apneu sluit de mond-/keelholte en/of luchtpijp af door het verslappen van de spieren tijdens de slaap. Wanneer de luchtweg terug opent en de ademhaling hervat, gaat dit gepaard met een plots en hevig snurkgeluid. Dit overkomt iedereen wel eens. Men spreekt pas van slaapapneu wanneer dit vaker dan vijf keer per uur voorkomt.
Tuberculose

Tuberculose (ook wel de tering genoemd) is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie van Koch en die in de meeste gevallen de longen aantast. Wanneer het gaat om een open longtuberculose is de patiënt besmettelijk voor andere personen. Er bestaan ook verschillende vormen van gesloten tuberculose waarbij de patiënt geen risico vormt voor besmetting van anderen. In de meeste gevallen is deze ziekte goed te behandelen als ze tijdig vastgesteld wordt.