Pediatrie (kinderziekten): Algemeen

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Algemeen

Het kinderdagziekenhuis is gelegen op de tweede verdieping van het ziekenhuis. Dit in het verlengde van de kinderafdeling. Wanneer je kind de dag voor de geplande opname ziek wordt (koorts …), gelieve ons ook hiervan op de hoogte te brengen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Je kind mag de hele opnameduur vergezeld worden door maximum twee personen! Er mogen geen andere kinderen en/of bezoek worden meegenomen! Dit om de rust voor de patiëntjes te bewaren.

Waarvoor kan je komen?

In het kinderdagziekenhuis gebeurt een hele reeks van verschillende ingrepen of onderzoeken.

Je zal steeds eerst via een (kinder)arts van het ziekenhuis worden opgenomen na een consult. Je kan met andere woorden nooit rechtsreeks voor een onderzoek binnen komen. Ook indien je via je huisarts komt, zal je eerst worden doorverwezen naar één van onze kinderartsen of chirurgen. Meestal dien je deze afspraak zelf te maken. Zij plannen dan in samenspraak met jou de ingreep in het kinderdagziekenhuis.

Soms kan het zijn dat je eerst bent opgenomen op de kinderafdeling, maar dat je in samenspraak met de kinderarts versneld naar huis kan met een frequente afspraak in het kinderdagziekenhuis. We doen dit om jou en je kind zo snel mogelijk terug naar je vertrouwde thuisomgeving te laten terug keren. Dit heeft immers steeds een positief effect op het genezeingsproces. Let wel op, het is de kinderarts die dit kind per kind beslist.

Breng je met je kind op voorhand graag een bezoekje aan het kinderdagziekenhuis of de kinderafdeling, dan kan je hiervoor steeds contact opnemen met de afdeling.

Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de meest voorkomende ingrepen en onderzoeken die kunnen plaats vinden. Deze lijst is echter niet volledig.

Algemeen pediatrie

Chirurgische ingrepen

Neus-keel-oor
 • adenoïdectomie
 • tonsilectomie
 • diablo's (buisjes)
 • combinatie van bovenstaande
Urologie
 • circumcisie
 • hydrocoele
 • ...
Orthopedie
 • plaatsen of verwijderen van pinning
 • ...
Algemene kinderchirurgie
 • liesbreuk
 • ...
Tandheelkunde
 • tandextractie
 • tandverzorging
 • ...
Plastische heelkunde
 • oorcorrectie
 • ...
Diagnostische onderzoeken al dan niet onder narcose/sedatie
 • gastroscopie
 • bronchoscopie
 • scan (CT, MRI, isotopen)
 • ...
Onderzoeken/behandelingen
 • lactose ademtest
 • allergie provocatie testen
 • toedienen van specifieke medicatie
 • aanprikken van een implanteerbaar poort systeem (PAC)