Pediatrie (kinderziekten): Ontslag

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Ontslag

Jullie kunnen samen naar huis van zodra je kind zich goed voelt en de behandelende arts je kind heeft ontslagen. De verdere thuisbehandeling en afspraken worden dan met jou meegegeven.

De kinderarts zal meestal ook even langs komen. Hij/zij zal je kind echter niet ontslaan als hij/zij niet de behandelende arts is. Hou er rekening mee dat het ontslag pas in de late namiddag kan plaats vinden of hoewel daghospitalisatie was gepland, jouw kind na de ingreep in uitzonderlijke gevallen toch een nachtje moet blijven. Indien je formulieren nodig hebt voor school, sociaal verlof of verzekering, moet je deze vragen aan de behandelende arts bij ontslag.

Ontslag pediatrie

Let op!

De verdoving of sedatie kan het evenwicht en het denken van je kind verstoren gedurende 24 uur.  Laat je kind geen fiets, skateboard, klimtoestel of trampoline gebruiken gedurende deze periode en laat je kind zolang ook niet alleen op straat lopen.

Als je kind braakt of braakneigingen heeft, stop dan met eten of drinken te geven en bel je huisarts of het ziekenhuis.  Laat je kind ondertussen zoveel mogelijk op de zijde rusten.  Bij temperatuur boven de 38,5°C, bel onmiddellijk je arts.

Dag na het onderzoek

Het is belangrijk om na ontslag de richtlijnen van uw arts op te volgen.

Merk je een achteruitgang in de toestand van je kind, wil je kind niet of weinig eten of drinken, of maakt je kind koorts (>38,5°C), aarzel dan niet om de consultatie van je arts te raadplegen. De verdoving of sedatie kan het evenwicht van je kind en het denken verstoren gedurende 24 uur. Laat je kind geen fiets, skateboard, klimtoestel of trampoline gebruiken gedurende deze periode en laat je kind zolang ook niet alleen op straat lopen.

Als je kind braakt of braakneigingen heeft, stop dan met eten of drinken te geven en bel je huisarts of het ziekenhuis. Laat je kind ondertussen zoveel mogelijk op de zijde rusten.

Buiten de openingsuren van de betreffende consultatie, kan je steeds contact opnemen met het ziekenhuis via de dienst spoedgevallen.

Bij temperatuur boven de 38,5°C, bel onmiddellijk je arts.

Dag na onderzoek pediatrie