Oncologie (Kanker - Gezwelziekten): Hoe kan je het kankeronderzoek steunen?

Om de ontwikkeling van het kankeronderzoek te versnellen, werd het Fonds Oncologie Augustinus binnen de Koning Boudewijnstichting opgericht. Op die manier is het mogelijk om met een gift TCRU te helpen om kanker meer efficiënt te bestrijden.

Een gift is fiscaal aftrekbaar als die minstens € 40,00 bedraagt op jaarbasis. Als je een of meer giften in hetzelfde jaar doneert, stuurt de Koning Boudewijnstichting je in de loop van het daaropvolgende jaar een fiscaal attest. 

Je kan het kankeronderzoek steunen door een bedrag over te maken op het bankrekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB, Koning Bouwdewijnstichting - Brederodestraat 21, 1000 Brussel, met gestructureerde mededeling: ***182/0390/00021*** 

Hoe kan je kankeronderzoek ondersteunen

Acties

Wil je een actie opzetten waarbij je een overzicht wenst van het aantal donaties? 

Dan vraag je best vooraf een actiecode aan de Koning Boudewijnstichting. Gelieve daarvoor een e-mail naar philanthropy@kbs-frb.be sturen.

De onderzoekers van TCRU zijn steeds bereid om je geldinzamelactie te ondersteunen. Wij kunnen tijdens een event dat je organiseert, uitleg geven over ons onderzoek. Je bent ook steeds welkom bij ons in het laboratorium voor een groepsrondleiding. Als je daar meer informatie over wilt, kan je contact opnemen met Peter Vermeulen via dit e-mailadres: Peter.Vermeulen@GZA.be.

Legaten

Het Fonds Oncologie Augustinus is ook gerechtigd om een legaat te aanvaarden. Met een legaat kan je een bepaald goed of een bedrag nalaten. 

Je notaris vertelt je concreet en in vertrouwen hoe je dat het best regelt.

Benefietconcert

TCRU organiseert jaarlijks een benefietconcert in de Singel in Antwerpen. Meer informatie daarover volgt nog.